sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2003-03-14
#253
[mars 2003:]
<cyberfish> ssen r har vi n? 2002?