sitat fra #scene.no / efnet:

vittigneon
2003-04-06
#261
SignOff tardhur: #scene.no (vel, s vittige var de vel ikke)