sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2022-02-01
#925
09:23 < runehol> Tick: yess
09:43 < Berge> ah, en bekjent som jobber i en stor, norsk bank forteller at medarbeidersamtale nå er omdøpt til «Boost-samtale».