sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2002-05-25
#112
[under en lang debatt om hjerner og innlæring:]
<kusma> Flinkbisk: hvor kommer kunst fra, tror du?
<Flinkbisk> kusma: Hvem var Skinner?
<_neon_> han i x-files