sitat fra #scene.no / efnet:

gloom
2002-05-31
#118
[18:47:30] <Sesse> ah, nå skjønner jeg toeren