sitat fra #scene.no / efnet:

gloom
2002-06-06
#123
[01:22:47] <Flinkbisk> Tror du ikke kristendommen har drept _LITT_ flere mennesker enn Stalin?
[01:22:51] <Flinkbisk> Jesus er ondest.