sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2002-06-11
#126
<Flinkbisk> skal jeg sette opp en ordbok-bot først som sist? ;-)
<titanstar> jeg vil ha en bot som kan føre språk- og os-kriger for meg