sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2002-06-12
#128
<gloom> sesse: tall er tall. de snakker for seg selv. hvis jeg bare hadde hatt noen.. :)