sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2002-07-23
#158
<kusma> hvor langt er det fra helsingfors til helsinki?