sitat fra #scene.no / efnet:

lugge
2002-07-25
#159
<irvin> Sesse: hoho.. endelig kan jeg kjøre bil til kirken istedenfor å ta kollektiv transport i tretti minutter..
<irvin> det skal bli en fryd