sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2002-07-27
#161
<irvin> kusma: jeg er ikke en "heavy-dude". jeg liker speed-, viking-, black- og deathmetal.