sitat fra #scene.no / efnet:

irvin
2002-08-11
#170
[Flinkbisk biter]
<Freixenet> hvorfor klager du når jeg sier lan og når jeg tar away