sitat fra #scene.no / efnet:

*knurre*
2002-08-26
#178
14:48  * Sesse vurderer å ta "<irvin> kle av dere da" totalt ut av sammenhengen og lage quote av det ;-)