sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2002-03-02
#18
22:37:
<Snillfisk> [22:38] <RoTtE_> vist man sender en sms til en vanelig telefon ringer den da??
<Shagma> Snillfisk: Er du fra framtiden?