sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2002-09-09
#186
<waffle> [12:57] <Phoen[ix]> Alle kan vel kondolere for meg! Jeg mistet min mormor i går * har det vondt *
<waffle> [12:58] *** Phoen[ix] is now known as Pho[Sorg]
<waffle> [13:12] *** Pho[Sorg] is now known as Phoen[CS]