sitat fra #scene.no / efnet:

bLeia
2002-09-13
#189
(det diskuteres hvor sesse er)

[00:44] <titanstar> Leia^SqZ: siden sesse var her for 15 min siden, så er det lite sannsynlig at han har sittet på mormor fra 19 til nå
[00:45] <titanstar> "å sitte på mormor" er kanskje et uttrykk som bør unngås, forøvrig