sitat fra #scene.no / efnet:

gloom
2002-10-18
#199
<kusma> god natt, homsetasser
<kusma> *mer vin*