sitat fra #scene.no / efnet:

gloom
2002-03-03
#21
[02:44:00] <Snillfisk> kusma->øl sørger for buffer overflow hele tiden
[02:44:07] <gloom> haha