sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2002-11-29
#213
* alge pleier å putte ting mellom glBegin og glEnd i braces.. sikkert enda teitere q:
<titanstar> alge: nah, det gjør jeg også nå og da
<Sesse> jeg synes det er mye teitere med folk som bare indenterer ting mellom glBegin() og glEnd()
<titanstar> dvs, lage et skop før og etter glBegin og glEnd
<Sesse> da burde man i hvert fall ha et eget skop for det, ja
<titanstar> ja, no skopation means no indentation