sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2003-01-11
#232
<rabbit__> oh my
<rabbit__> msn har faktisk ett ASL-ikon