sitat fra #scene.no / efnet:

SLC
2003-02-12
#240
Hackeren sjæl...
[03:16:56] * Sesse tar ned ørten servere