sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2003-02-14
#242
<AmiDelf> Madsy: hehe.. Gloom er fett i 2 player modus..