sitat fra #scene.no / efnet:

javalugge
2003-03-12
#249
[21:58] <Snillfisk> triks #1 for å øke fps: fjern Sleep(10) nederst i render-loopen
[21:58] <Snillfisk> dagens tips