sitat fra #scene.no / efnet:

gloom
2002-03-04
#25
[00:39:37] <Sesse>   mat_toeuler: convert rotation matrix to euler angles.
[00:39:38] <Sesse> derja
[00:39:47] <kusma> :)
[00:39:47] <Sesse> var akkurat den vi surret med under KG, ja ;-)
[00:39:51] <kusma> hehe
[00:40:05] <kusma> Sesse: det eneste var at vi(jeg) inverta matrisene feil ;P
[00:40:15] <Sesse> kusma: og at hele 3ds-loaderen var shait
[00:40:25] <kusma> Sesse: tell me about it ;P