sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2003-03-14
#253
[mars 2003:]
<cyberfish> åssen år har vi nå? 2002?