sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2003-03-20
#255
<Dr_P> 303? som i HTTP/303 ?