sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2003-04-11
#265
[om noe håpløs eksempelkode fra microsoft:]
<titanstar> det er selvsagt lavnivå refcounting og annen COM-håndtering spredt *overalt* i koden
<titanstar> dette skulle liksom være ATL
<CForce> hva er det da?
<CForce> ASL ?