sitat fra #scene.no / efnet:

SLC
2003-06-16
#280
[13:38:56] <Zicon> Men det var verst da jeg drømte den lange actionfilmen, og så begynte å drømme rulletekster når typen satte på musikk i naborommet.