sitat fra #scene.no / efnet:

titanstar
2003-06-19
#284
<cPix> på bush5 fikk jeg streng beskjed om at det ikke skulle væe noen hitlereffekter i demoen denne gangen