sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2003-06-28
#289
(Etter en relativt lang diskusjon om Maples behandling av gitte integralfunksjoner:)
00:44 < Tick> Hjelpes, dere trenger å få dere et liv. Et på deling i det minste.
00:44 < Sesse> *fnis*
00:45 < titanstar> jeg vil ha et liv på avbetaling
00:45 < Tick> titanstar: Så lite liv som du har fra før av så er du ikke kredittverdig.
00:45 < Tick> ;)