sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2003-07-05
#293
00:40 < DisabledC> lol @ tv2
00:40 < DisabledC> nerdenes revenge
00:40 < rabbix> lol @ tty2
00:40 < rabbix> irc