sitat fra #scene.no / efnet:

SLC
2003-07-05
#294
Dette forklarer enkelte unødig store exe-filer...

[23:24:20] <irvin|aw> hva er #pragma once?
[23:24:50] <Kjernekar> forhindrer at en fil bare blir inkludert en gang
[23:25:46] <Kjernekar> kan ogsaa gj0re compilinga raskere av den grunn...