sitat fra #scene.no / efnet:

Daxxar
2003-07-16
#302
Under en lengre diskusjon om eldre mennesker og deres defekter, da emnet var 'fekale brekninger':
< xbit> hadde jo vaert sjefs-party-trikset
< xbit> "se jeg skal spy litt baesj"