sitat fra #scene.no / efnet:

gloom
2002-03-04
#31
[19:32:04] <aktivator> left betyr venstre ikke sant?
[19:32:18] <gloom> ja