sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2003-08-04
#313
01:01 < Zap|eid7k> det skal visstnok eksistere en totendialektversjon av StarWars episode 5
01:02 < Zap|eid7k> "Luke, je e far din! Bli med over på mørsksia no!"