sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2003-09-24
#339
[klippet]
03:37 < titanstar> konvertere til og fra void*? jatakk, begge deler
03:37 < Snillfisk> det feilsitatet der må vi snart bli kvitt
03:39 < Sesse> Snillfisk: hva slags feilsitat?
03:40 < Sesse> åh, olebrumm-sitatet
03:40 < Sesse> det er jo "yes please, both, but don't mind about the bread"
03:40 < Sesse> elns
03:40 < Sesse> den siste delen er jo den viktigste :-)
03:40 < Sesse> (det er som svar på "do you want milk or honey with your bread?)
03:40 < titanstar> konvertere til og fra void*? jatakk, begge deler, men du kan la brødet være