sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2004-02-17
#389
19:01 < vrakrav> fall: mat?
19:01 < fall__> vrak, mett?
19:01 < vrakrav> fall: nei
19:02 < fall__> vrak, kom igjen, ikke avbryte assosiasjonsleken så fort.
19:02 < vrakrav> fall: anoreksi