sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2004-02-21
#391
00:16 < Kjernekar> anyways.. hvorfor er det ikke lov med pre-rendra animasjoner i demoer?
00:16 < Kjernekar> har en sekvens jeg vil ha med..
00:16 < Kjernekar> er bare 10 sec. eller.no
00:16 < _neon_> Kjernekar: ingen som hindrer deg til det?
00:17 < Kjernekar> kewlt..
00:17 < Kjernekar> for jeg får ikke metaballsene mine raske nok