sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2004-03-13
#401
00:30 < titanstar> hehelol: )
00:30 < titanstar> (det er så flott at det er tabcomplete på hehelol nå)