sitat fra #scene.no / efnet:

fisk
2004-04-10
#421
[under fast intro-compoen på TG2004]
[10:31] <Fuglemat> Cossack staves det ja
[10:31] <Fuglemat> fant det ikke ut før jeg søkte på "furry hat"