sitat fra #scene.no / efnet:

gloom
2004-04-19
#426
[01:18:45] <titanstar> vrakvrav: nei, det ser ut som en konstruktør
[01:18:46] <Sesse> vrakvrav: neh, det ser ut som en konstruktør
[01:18:49] <titanstar> og det er jo det man gjor
[01:18:49] <Sesse> og det er akkurat det det er
[01:18:51] <titanstar> ø
[01:18:51] <Plante> :D
[01:18:53] <Zapchud> HAHAH.
[01:18:54] <Sesse> titanstar: high five! :-P