sitat fra #scene.no / efnet:

gloom
2002-03-12
#43
[03:44:08] <SLC> hva er den ofisielle sida til ImpulseTracker?
[03:44:14] <kusma> www.boner.com
[03:44:20] <gloom> www.skrivefeil.org
[03:44:21] <lug00ber> www.sugpikkogd0.com
[03:44:26] <gloom> osv.