sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2004-05-12
#439
[fall har fått ny vekkerklokke]
18:31 < fall__> hmm, dokumentasjonen sier intet om en max_snooze_limit; forrige
               klokkene hadde en lei tendens til å bare gi opp etter snooze #12