sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2004-07-19
#463
00:17 < lavizh> hvordan har det seg at å bruke TAB på hehe kun funker på
               #scene.no og andre kanaler jeg er på
00:17 < lavizh> wtf