sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2004-08-03
#467
23:01 < kusma> og pensjonistpartiet er representative for alle pensjonister
23:02 < titanstar> og kystpartiet representerer alle nordlendinger
23:02 < kusma> nei, alle som bor langs kysten
23:02 < hund> halepartiet representerer alle hunder! *logre*