sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2004-10-01
#490
19:02 < kusma> titanstar: emacs er lol
19:02 < kusma> se bare på denne tabellen:
19:02 < titanstar>  lol  | ikke lol
19:02 < titanstar> ------+----------
19:02 < titanstar>  kate | emacs