sitat fra #scene.no / efnet:

neon
2004-10-28
#502
< titanstar> det har heldigvis ikke vært strømbrudd her på evigheter
< frank_> hva hadde du da titanstar ?
< titanstar> runehol@azraq:~$ uptime
< titanstar>  23:52:20 up 439 days, 23:31,  1 user,  load average: 0.08, 0.02, 0.01
< Madsy> Sesse: Damn you. Jeg vil og ha :-\
< frank_> nice
< titanstar> vi har ups på ping-serverne også, ja
< frank_> noen som har kommet seg over ett år?
< titanstar> ikke på arbeidsstasjonene, men det er jo greit
< titanstar> frank_: 439 > 365
< frank_> aah
< frank_> hah :p
< frank_> tenkte 1024 dager i året jeg nå
< frank_> :p