sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2005-02-26
#543
04:01 < joink> neh. fyre opp litt røkelse igjen
04:01 < joink> Fått helt dilla
04:03 < joink> tester ut ylang ylang-sak nu
04:03 < Sesse> joink: ...
04:03 < titanstar> ...
04:03 < Dr_P> ,,,