sitat fra #scene.no / efnet:

meta-meta-quoteren
2005-03-06
#544
03:58 < titanstar> quoteproduksjonen er lav for tiden
03:58 < titanstar> noen, si noe morsomt noe
03:58 < titanstar> (og nei, metaquotes er ikke morsomme)