sitat fra #scene.no / efnet:

fsk
2006-01-16
#605
<baltikum> den engelske termen for å sette noe på spissen, anyone?
<Sesse> "wear rubber"